Trainingen

GAB’s Atelier / Trainingen
Training: Van Wens naar Werkelijkheid

Samen met Daphne Kaffka, (Begeleiding familieopstellingen, TA- en paardencoach,  www.metgezellen.nl) geef ik de training  van Wens naar Werkelijkheid.

In de training van Wens naar Werkelijkheid gaan we aan de slag met jouw wens die in je sluimert, kriebelt of zeurt. Wat weerhoud je ervan om die wens te verwezenlijken? Het kunnen wensen zijn als: hoe kan ik beter of liefdevoller contact hebben met mijn partner, kinderen en of familie, hoe geef ik helderder mijn grenzen aan, hoe vind ik rust in de hectiek van alledag, zingeving…

Elke deelnemer krijgt de mogelijkheid om zijn of haar opstelling te ervaren, om zicht te krijgen op de dynamiek rond haar of zijn wens door middel van twee methodes: We beginnen de dag met het opstellen van je wens en zien daarin vaak de belemmeringen die je steeds in de weg zitten (deze methode is afgeleid van het traditionele Familie-opstellingen) en ‘s middag zetten we je wens centraal m.b.v. een creatieve opdracht m.b.v. verschillende materialen b.v. klei, collagemateriaal, kleurpotloden en acrylverf.
Met deze training krijg je zicht op hoe je je verhoudt tot je wens en hoe je de wens kunt gaan leven. De combinatie van de twee verschillende methodieken wordt als heel aanvullend en effectief ervaren, door de deelnemers.

Klik hier voor meer informatie!

Vragen of interesse?

Stuur een e-mail of meld je aan!

Aanvulling
Persoonlijk ontwikkelingstraject
Het kan heel aanvullend zijn om binnen een persoonlijk ontwikkelingstraject creatieve oefeningen in te zetten, omdat het een totaal andere manier geeft om naar een probleem of gedrag te kijken, en daardoor ook heel andere inzichten geeft.
Door het werken met kleuren, symbolen en vormen; de kracht van de beeldtaal wordt er een ander aspect van het zelf via de intuïtie naar boven gehaald, wat soms door praten, lezen en denken niet ont-dekt kan worden.
Dat kan bijvoorbeeld via intuïtief tekenen en schilderen, via SoulCollages® maken, via Heelbeelden tekenen, gezin van herkomst verbeelden, etc.